obrázek

zszlatnicka


O škole


CHARAKTERISTIKA  ŠKOLY

Škola se nachází v centru sídliště Chanov se specifickou skladbou obyvatelstva s naprostou převahou romského etnika. Sídliště, a proto i škola jsou odděleny svou polohou od majoritní společnosti.

Výchovně vzdělávací program je podřízen snaze vyhovět specifickým potřebám a zvlášnostem romských dětí. S ohledem na tyto skutečnosti byl jako nejvhodnější zvolen vzdělávací program Obecná škola, který řediteli umožňuje změnu učebního plánu podle potřeb a zájmů školy.[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.